Czym jest pożyczki przez internet bez zaświadczeń ?

Pożyczki przez internet bez zaświadczeń z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej osób potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki w krótkim czasie, którą nie zawsze mogą dostać w instytucji bankowej ze względu na brak zdolności kredytowej. 

Czy pożyczki przez internet bez zaświadczeń są legalne i bezpieczne?

Oczywiście, że tak. Pożyczki przez internet bez zaświadczeń są w pełni legalne oraz bezpieczne. Aczkolwiek warto pamiętać, aby decydować się na wzięcie zobowiązania finansowego wyłącznie od sprawdzonych firm pożyczkowych, gdyż decydując się na pożyczki od osób prywatnych znalezionych w internecie można spotkać się z oszustwem, które odciśnie duże piętno na sytuacji finansowej w przyszłości.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc uzyskać pożyczkę przez internet bez zaświadczeń?

Aby móc uzyskać pożyczkę przez internet bez zaświadczeń wystarczy jedynie:

  • być obywatelem polskim
  • posiadać zdolność do czynności prawnych, czyli nie być osobą ubezwłasnowolnioną
  • być pełnoletnim (w większości przypadków jest wymagany wiek 18 lat, aczkolwiek niektóre firmy pożyczkowe wymagają, aby pożyczkobiorca miał ukończone 21 lat w chwili składania wniosku o pożyczkę)
  • posiadać ważny dowód osobisty
  • posiadać indywidualne konto bankowe

Składając wniosek o pożyczkę przez internet nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń zarówno o dochodach, jak i o zatrudnieniu. Aczkolwiek we wniosku należy podać informację o tym czy jest się osobą zatrudnioną, a jeżeli się jest to należy również zaznaczyć na jakiej umowie to zatrudnienie się odbywa (czy jest to umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o praca, bądź działalność gospodarcza). Oczywiście informacja ta w żadnej sposób nie jest weryfikowana, ale jej podanie jest obowiązkowe. Trzeba także pamiętać, aby podawać w formularzu wyłącznie informacje zgodne z prawdą, ponieważ będą one porównywane do informacji widniejących na rachunku bankowym. Chodzi tutaj przede wszystkim o podstawowe dane, do których należy zaliczyć imię i nazwisko, bądź pesel. 

Co należy zaliczyć do wad i zalet pożyczek przez internet bez zaświadczeń?

Do wad pożyczek przez internet bez zaświadczeń należy zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: konieczność posiadania indywidualnego konta bankowego, jak również krótki czas na spłatę całego kapitału, bowiem w większości przypadków wynosi on albo trzydzieści albo sześćdziesiąt dni. Z kolei do zalet należy zaliczyć: minimum formalności, zaoszczędzenie dużej ilości czasu, pieniądze na koncie nawet w 15 minut od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a także wysoka przyznawalność pożyczek.